M-KOMPLEX, s.r.o.

Štefánikova 18
Humenné
066 01
Slovakia


Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka číslo 2355/P

Tel./fax: +421-57- 44 50 286
Mobil: +421-905 366 416
E-mail: adamekova.m@gmail.com
Web: www.m-komplex.adaras.sk

Predmet činnosti:
  • Vedenie účtovníctva
  • Administratívne služby
  • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  • Plotové štúdio (kompletná dodávka materiálov a montáž)
  • Stavebná činnosť
  • Dodávky oceľových konštrukcií, hutných materiálov a ich komponentov (potrubia a ohyby- voda, kúrenie, plyn...)
V zastúpení:
Martina Adameková, BA(Hons) – konateľ
ekonomická činnosť, kontakt: +421 905 366 416
a
Juraj Levický, projektový manažér, kontakt: +421 917 796 185

Tel./fax: 057/ 44 50 286

IČO: 45 864 314
DIČ: 2023111332
IČ DPH: SK2023111332

Banka: Tatra Banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
pobočka: Námestie slobody 2, 066 01 Humenné

Číslo účtu: 29 21 84 43 97 / 1100
IBAN: SK27 1100 0000 0029 2184 4397
SWIFT (BIC): TATRSKBX
IČZ (SP): 100 282 1952
OKEČ: 46.90.0


! Na stránke sa pracuje ! Na týchto stránkach Vám v čo najkratšom čase predstavíme našu spoločnosť M-KOMPLEX

Created by adaras.sk© 2011, All Rights Reserved